Αρσενικά

Iliak del Festoso Leon Clever Canin Cortez Clever Canin Anco Clever Canin


Θηλυκά

 

Aura Clever Canin

Duna de Sincfal